Месечни архиви: март 2014

Съдът на ЕС счита ISP-тата априори за нарушители

СЕС реши, че на доставчик на интернет може да бъде разпоредено да блокира достъпа на клиентите си до уебсайт, който нарушава авторското право

СЕС реши, че на доставчик на интернет може да бъде разпоредено да блокира достъпа на клиентите си до уебсайт, който нарушава авторското право

Съдът на Европейския съюз (СЕС) излезе днес с решение по дело отпреди година и половина, което разтревожи сериозно експертите и радетелите за свободен достъп до информация.

СЕС тълкува директивата за авторско право по искане на Върховния със на Австрия, след като австрийските съдилища забраняват на интернет провайдера UPC Telekabel Wien да доставя на клиентите си достъп до сайта „kino.to”. Причината е, че от този сайт могат да се теглят и гледат филми, правата за които притежават немската компания Constantin Film Verleih и австрийската Wega Filmproduktionsgesellschaft. Именно те са отправили иск към австрийските съдилища, заради нарушаване на правата им.

В крайна сметка, СЕС решава, че на доставчик на интернет може да бъде разпоредено да блокира достъпа на клиентите си до уебсайт, който нарушава авторското право. Такова разпореждане и неговото изпълнение трябва същевременно да осигуряват справедлив баланс между засегнатите основни права, пише сайтът на Европейската комисия.

Днешното решение на СЕС бе коментирано от експерта по медийно право Нели Огнянова. „Съдът допуска блокиране и то без мерките към ISPs да са конкретни. Тежестта на вземане на решение се пренася върху посредниците”, пише тя в блога си.

„Някои са успели още в първите часове да нарекат решението историческо, но други  виждат в решението нов риск за правата на гражданите -  вече заради поставените под заплаха от отговорност ISPs”, допълва Нели Огнянова.

Съгласно решението, ако правоносител реши, че съдържание е достъпно в интернет без той да е дал съгласието си за това, то същият може да изисква от съдилищата да разпоредят на всички доставчици, които са им под ръка, да блокират достъпа на клиентите си до това съдържание, пише в блога си юрисътт Емил Георгиев.

Счита се, че доставчикът на интернет пренос и достъп, който позволява на клиентите си достъп до закриляни обекти, предоставени от трето лице на публично разположение в интернет, е посредник, чиито услуги се използват за нарушаване на авторско право или на сродно на него право.

С други думи, СЕС обявява всеки доставчик на интернет aприори за нарушител, коментира Георгиев. „Сега, с оглед на съпътстващата ни в световен план дискусия за свободата на изразяване и достъп до информация, само си помислете, че нарушението върху авторски и/или сродни права се претендира само проформа”, допълва той.

„СЕС буквално преряза вените на интернет свързаността и в този смисъл е на път да обезкърви информационното общество”, смята Емил Георгиев, който се занимава с правни аспекти на дигиталната сфера от 2001 г.

<!–

–>

Source Article from http://technews.bg/article-69580.html

Мрежата за бърз интернет ще се отдава и на оператори

Проектът за високоскоростен интернет е много добра инвестиция, с неограничен ресурс, отбеляза Красимир Симонски

Проектът за високоскоростен интернет е много добра инвестиция, с неограничен ресурс, отбеляза Красимир Симонски

Част от инфраструктурата по проекта за широколентов достъп ще може да се използва и от бизнеса, като ще се предоставя на телекомуникационни оператори чрез тръжна процедура. Избраният оператор ще поддържа инфраструктурата и ще я отдава под наем на местни интернет доставчици, като той ще бъде стриктно следен, да не нарушава пазарните правила и да не доставя интернет на крайни клиенти, съобщи на форум Касимир Симонски, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА ЕСМИС).

Броят на фирмите, за които ще се създадат условия за свързване към изгражданата инфраструктура, е 7045. Изграждащата се инфраструктура за интернет достъп от следващо поколение (ДСП) ще осигури пълна технологична съвместимост на оптичната мрежа със съществуващата инфраструктура, включително тази на доставчиците на широколентови услуги.

Местните доставчици на интернет ще се свързват към мрежата с отворен достъп в областните и общинските мрежови центрове. Във всеки от тях ще бъдат осигурени оптични и медни интерфейси, чрез които доставчиците ще получат достъп до инфраструктурата и съответно клиентите в отдалечените населени места.

Освен да разшири мрежата на държавната администрация, ИА ЕСМИС ще предостави остатъчния капацитет за свързаност на бизнеса, за да развива своята инфраструктура, или т.нар. средна миля, допълни Симонски на форума, организиран от ICT Media.

Сред рисковете за постигане на целите на проекта е ограничената времева рамка от 24 месеца за всички дейности по проекта, от които една година е загубена в очакване на нотификацията от ЕК. Съществува и риск от липса на интерес от страна на операторите, което без съдействие от държавата по този сценарий ще натовари ИА ЕСМИС с експлоатацията и поддръжката на новоизградената мрежа.

Броят на общинските ръководства, които ще бъдат свързани с интернет достъп от следващо поколение, е 29. Достъп до мрежата ще имат още 88 държавни и общински институции, 46 училища, 18 болнични заведения, 38 читалища и библиотеки, каза Васил Василев, директор на дирекция „Развитие на комуникационните и информационни системи” в ЕСМИС.

В момента 80 на сто от разходите при изграждането на оптичната инфраструктура отиват за изкопни работи, каза Василев. Той даде за пример следния парадокс – ако Агенция пътна инфраструктура извършва ремонт на път, по който ЕСМИС е изградила свои оптични трасета, тези трасета трябва да се преместят за сметка на ЕСМИС, което непредвидено натоварва бюджета на агенцията.

<!–

–>

Source Article from http://technews.bg/article-69576.html

Стартира национален портал „Наука-бизнес”

Платформата ще подпомага бизнес сектора чрез научно обслужване и информация, а на научните организации ще даде възможност да популяризират своята дейност пред бизнеса

Платформата ще подпомага бизнес сектора чрез научно обслужване и информация, а на научните организации ще даде възможност да популяризират дейността си пред бизнеса (снимка: s2b.mon.bg)

Министерство на образованието и науката стартира национална платформа-портал „Наука-бизнес” с цел да популяризира резултатите от дейността на българските учени и научните организации и да подпомогне изграждане на връзка между науката и бизнеса.

Платформата е реализирана в изпълнение на проект „Наука и бизнес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Платформата разполага с модули за връзка с цяла колекция от национални източници на информация за резултати от научната дейност, достъпни лесно дори и от неспециалисти. Посредством тези модули всеки потребител може да ползва обобщена информация за резултатите от научни проекти, данните за защитени дисертационни трудове и за първи път в България – достъп до базата данни за патенти и полезни модели на Българското патентно ведомство.

Всичко това е допълнено с връзки към международни патентни колекции (Европейското патентно ведомство, Световната организация за интелектуална собственост), даващи информация за последните постижения в областта на науката и техниката.

Платформата ще подпомага бизнес сектора чрез научно обслужване и информация, а на научните организации ще даде възможност да популяризират своята дейност пред бизнеса – както резултати, така и планове за изследователска работа и интереси. Порталът разполага и с модул, чрез който бизнесът може да представи потребностите си от научна продукция, както и с модул за публикуване на информация за дейностите по изпълнение на проекта „Наука и бизнес”.

Публичните и частни научни организации и университети ще могат да установят чрез платформата нови контакти за сътрудничество в национален, регионален и международен план, да представят своите нови продукти, услуги, методологии, както и да изградят нови научни мрежи и партньорства, с които да участват в Европейски програми и инициативи.

<!–

–>

Source Article from http://technews.bg/article-69574.html

Електронното правосъдие не е Биг Брадър

„Не ми се иска електронното правосъдие да се възприема като натрапено наблюдение, като Биг Брадър, а като средство за вътрешен мониторинг и елемент на”, заяви Зинаида Златанова

„Не ми се иска електронното правосъдие да се възприема като натрапено наблюдение, като Биг Брадър, а като средство за вътрешен мониторинг и елемент на доверие”, заяви Зинаида Златанова

Електронното правосъдие ще повиши доверието на гражданите в съдебната система, заяви министър Зинаида Златанова при откриване на кръгла маса по темата. То обаче не трябва да се възприема като натрапено наблюдение, като Биг Брадър, а като средство за вътрешен мониторинг и елемент на доверие и устойчивост на процедурите.

„Развитието на електронното правосъдие е приоритет и в европейски план. Използването на информационните технологии от една страна улеснява практикуващите юристи, а от друга – гарантира по-лесен достъп до услугите, които се предлагат в съдебната система”, каза министърът.

Гражданите могат лесно и бързо от разстояние да се осведомяват за постановените съдебни решения, да имат пряк достъп до съдебната практика, да се информират за насрочването на делата, допълни Златанова.

Миналия месец бе представена за обществено обсъждане „Секторна стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие 2014-2020”, изготвена от Министерството на правосъдието. Въвеждането на мерките за електронно правосъдие следва да гарантира еднаква степен на ефективност на органите на съдебната власт и на техните администрации при осъществяване на компетенциите им.

Едновременно с това, мерките трябва да осигурят най-малко същото ниво на сигурност за реализацията на процесуалните права на гражданите и сигурност на оборота като цяло, което е постигнато към настоящия момент със съществуващите правила за обмен на информация и документи на хартиен носител, посочи Златанова.

В доклада си от януари 2014 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка, Европейската комисия препоръча „постигането на реален напредък в електронното правосъдие като средство за подобряване на ефикасността, прозрачността и последователността на съдебния процес в краткосрочен до средносрочен план, както и в дългосрочна перспектива”.

Електронното правосъдие ще гарантира безпристрастност и прозрачност при случайното разпределение на делата, а от там – и обективност при оценката на натовареност на магистратите. Съмненията за субективни или повлияни от външен натиск решения, включително и на ръководителите в съдебната власт, могат да бъдат минимизирани именно чрез мерките в областта на електронното правосъдие.

„Не ми се иска електронното правосъдие да се възприема като натрапено наблюдение, като Биг Брадър, а като средство за вътрешен мониторинг и елемент на доверие и устойчивост на процедурите. Вярно е, че информационните технологии не могат сами по себе си да гарантират върховенството на закона или да заместят високия морал на магистратите, но могат да бъдат ефективен механизъм за безпристрастност при разпределението на делата, движението на процеса и опосредствено – за кариерното развитие на магистратите”, заяви вицепремиерът.

За въвеждането на електронното правосъдие  са необходими съвместните усилия както на изпълнителната и съдебната власт, така също и на неправителствения сектор и не на последно място – на представителите на юридическата професия – адвокати, нотариуси и др., посочи Зинаида Златанова

Въвеждането на е-правосъдие продължава реформата на съдебната система. То е и основен инструмент за подобряване и модернизиране на дейностите в правосъдието, което от своя страна би довело и до по-бърз правораздавателен процес.

„Прилагането на електронно правосъдие е гарант и за осигуряване на средства от фондовете на Европейския съюз. Професионалната общност е в очакване на тези възможности. Защото наличието на европейски средства би разширила възможността националният бюджет на съдебната власт да използва ресурс за подобряване на условията за работа на магистратите и за увеличаване на техните възнаграждения”, заключи министърът.

<!–

–>

Source Article from http://technews.bg/article-69572.html

Безплатни курсове по уеб програмиране и в Казанлък

Участниците, преминали успешно курса, ще получат удостоверение за професионална квалификация (снимка: kazanlak.com)

Участниците, преминали успешно курса, ще получат удостоверение за професионална квалификация (снимка: kazanlak.com)

Безплатен курс по уеб програмиране започва на 12 април в новосъздадения център за професионално обучение на ДАВИД Холдинг АД, организиран съвместно с kazanlak.com.

Лектор на курса ще бъде Тодор Пашов, разработчик на сайтове и уеб приложения с богат опит и управител на kazanlak.com. Участниците в курса ще получат практически умения, които да са им полезни в една отлично платена професия, като програмирането, където в момента не достигат кадри и търсенето е по-голямо от предлагането.

ИТ секторът е единственият с нулева безработица и постоянно търсене на кадри, не само в България, но и по целия свят, посочиха инициаторите. Курсът е безплатен и отворен за всички, които искат да се развиват професионално с уеб програмиране.

Участниците, преминали успешно курса, ще получат удостоверение за професионална квалификация от Министерство на образованието и науката, а за най-добре представилите се ще бъде осигурена възможност за започване на работа в ДАВИД Холдинг АД, уточниха организаторите на курса.

Записването за курса става след попълване на анкета за участие. След преглед на данните от анкетата, екипът ще подбере участниците в него и ще се свърже с всеки, за да го информира за резултата.

Kурсът ще се състои от три основни модула – HTML, CSS и JavaScript, като ще покрие техните основи и ще даде един добър старт за професионалното развитие в областта. Занятията ще се проведат от 12 април до 11 май в неинтензивна форма на обучение – през почивните дни, по 6 часа, със задачи за самостоятелна работа.

<!–

–>

Source Article from http://technews.bg/article-69553.html

През май започва строежът на мащабен хай-тек парк

Елица Панайотова, изпълнителен директор на София Тех Парк, говори за възможностите, които ще предостави бъдещият Научно-технологичен парк

Елица Панайотова, изпълнителен директор на София Тех Парк, говори за възможностите, които ще предостави бъдещият Научно-технологичен парк

Строителство на научно-технологичен парк на площ от 270 декара ще започне през май-юни 2014 г., стана ясно днес на пресконференция на София Тех Парк АД. На мястото на бившите казарми на 4-ти километър в София ще бъдат изградени до 2015 г. близо 11 лаборатории, които ще предоставят възможности за решаване на конкретни проблеми на бизнеса, за съвместна научна дейност и трансфер на технологии и ще подпомогнат старта на иновативни предприятия.

Ще бъдат създадени още Инкубатор за стартиращи компании, Иновационен форум, Експериментарум и посетителски център с пешеходен мост. Парковата част на терена ще се запази, като там ще се изградят зони за отдих, площадно пространство за събития на открито и демонстрационни инсталации, велосипедни алеи.

Проектът предизвиква интерес и вече стартира строеж на Колайдър Активити Център, вложение на Walltopia на стойност 15 млн. лв., включващ научно-изследователски център. София Тех Парк АД подписа също меморандуми за сътрудничество с БАН, Техническия университет в София, Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Медицинския университет в София и УНСС.

Изграждането на Научно-технологичния парк е стратегически проект на държавата, фокусиран върху развитието на иновациите, новите технологии и науката. През 2013 г. имотът от 270 дка земя беше прехвърлен от Министерство на отбраната на Министерство на икономиката за целите на изграждането на парка. Вече са в ход обществените поръчки за проектиране и физическото изграждане на 6 от сградите.

Научно-технологичният парк ще бъде място, където науката и бизнесът се обединяват, за да развиват и реализират проекти съвместно. Именно с тази цел София Тех Парк АД  координира своята дейност с фондовете за стартиращи компании Launchub и Eleven.

Целта е освен съвременна инфраструктура и иновативни комуникации и оборудване, паркът да предостави професионални услуги на компаниите в областта на високите технологии, намиращи се в процес на инкубация. София Тех Парк АД ще организира редица събития и форуми по предприемачество, иновации и наука в сътрудничество с водещи технологични компании.

Проект „Научно-технологичен парк” се осъществява по ОП „Конкурентоспособност”. Европейската безвъзмездна финансова помощ е 42,5 млн. евро, а останалите 7,5 млн. евро са съфинансиране от българската държава.

<!–

–>

Source Article from http://technews.bg/article-69550.html

Мтел: Пазарът е свръхрегулиран, цените падат

Мтел ще продължи да инвестира между 12 и 15% от приходите си в развитие и модернизация на мобилната и фиксираната мрежа, заяви Танасис Кацирубас

Мтел ще продължи да инвестира между 12 и 15% от приходите си в развитие и модернизация на мобилната и фиксираната мрежа, заяви Танасис Кацирубас

Мобилният пазар у нас е свръхрегулиран, с ожесточена конкуренция и намаляващи цени. В допълнение, налице е ниско потребление при индивидуалните клиенти и в бизнес сегмента, заявиха представители на Мтел на среща с медиите днес.

По данни, изнесени от компанията, Мтел държи 39% дял от мобилния пазар, следван от Глобул с 37% и Виваком с 24%. На фиксирания пазар за индивидуални клиенти води Виваком с 20%, а след него се нареждат Близу (15%), Булсатком (12%), Мтел (7%) и други (46%) – общо над 250 оператора.

България е една от страните с ниска цена на минута за мобилна гласова комуникация. При средна цена от 9,1 евроцента в ЕС (по данни от 2011 г.), у нас този показател е 4,4 евроцента. Най-ниска е цената в Литва – 2 евроцента, а най-висока в Холандия – 15 евроцента.

Регулациите оказаха негативно влияние върху развитието на EBITDA на Мтел, като в последните четири години печалбата намалява кумулативно с 51,5% (-168,4 милиона евро). Над 1/3 (34%) от понижението се дължи на регулаторните ефекти върху взаимната свързаност и роуминг услугите. През последните две години регулациите се отразяват върху 40-42% от понижението на EBITDA.

Мтел обяви 39% дял от мобилните услуги и 7% при фиксираните

Мтел обяви 39% дял от мобилните услуги и 7% при фиксираните

Ръководството на Мтел разкри плановете на компанията в близка перспектива. Операторът ще отстоява първото място на пазара на мобилни услуги, ще се опита да подобри пазарния си дял на фиксирания пазар и да стабилизира финансовото си представяне.

Мтел изтъкна две иновации, по които работи. Първо, това е участието в европейската система eCall за спешни повиквания на номер 112, в рамките на която се извършва автоматичен пренос на данни в случай на пътен инцидент през мобилната мрежа.

Второто иновативно направление са безконтактните NFC плащания, при които SIM се превръща в банкова карта. Мтел работи по пилотен NFC проект с ПИБ, MasterCard и TSM и планира търговски старт на услугата през настоящата година.

Фиксираната мрежа на Мтел вече осигурява покритие на над 1/3 от българските домакинства. Компанията продължава да развива своята мрежа в Сливен и Шумен, а тази година предстои модернизация на мрежата в София и Варна. Към края на 2013 година броят на клиентите на фиксиран интернет от Мтел възлиза на 155 019, а на IPTV услуги – 77 847.

Компанията подчерта факта на изключително големия брой доставчици на фиксиран интернет достъп и телевизия. Проникването на Pay TV в България е над 83%, но средният приход от абонат е сравнително нисък, поради липсата на консолидация. Поради тези причини и необходимостта от по-високи инвестиции, клиентите нямат достъп до услуги с добавена стойност, като например „времево изместване”, посочиха от Мтел.

Услугите „Pay per View” и „Видео по поръчка” се ползват съответно от 2100 и 25 000 абонати към края на 2012 г. Ръстът при PPW e 3,8 пъти спрямо предходната година, а при видеото по поръчка – 7 пъти, по данни от проучване на BeMedia, предоставени на КРС.

<!–

–>

Source Article from http://technews.bg/article-69545.html

Бекъп рутер поддържа 4G/LTE и DSL връзки едновременно

DWR-116 UMTS/LTE поддържа 4G LTE/3G USB адаптери от всеки оператор

DWR-116 UMTS/LTE поддържа 4G LTE/3G USB адаптери от всеки оператор

D-Link разшири портфолиото си от LTE продукти с рутера DWR-116 Wireless N300 Multi-WAN. Устройството поддържа трансфер на данни в мобилна мрежа със скорост до 150 Mbps при теглене и до 50 Mbps при качване.

Този нов продукт има Ethernet WAN порт, който позволява свързване с интернет посредством DSL или кабелен модем. Това дава възможност на потребителите да създадат едновременно връзка чрез 4G/LTE адаптер и чрез DSL.

Бекъп рутерът DWR-116 UMTS/LTE поддържа 4G LTE/3G USB адаптери от всеки мрежов оператор, като така осигурява безжична връзка, когато достъпът до конвенционални мрежи е невъзможен или пък няколко души искат да използват интернет връзката по едно и също време. Потребителите трябва само да свържат адаптера си към рутера, за да използват едновременно мобилните 4G LTE/3G интернет връзки на смартфон, таблет, ноутбук или персонален компютър. Интегрираната Wireless N технология дава възможност за създаване на „гореща точка” (hotspot) с трансфер на данни до 300 Mbps.

10/100 Ethernet WAN портът позволява прикрепване на DSL/кабелен модем като основен бекъп линк. Ако WAN връзката се изгуби, интегрираната „auto-failover” функция гарантира непрекъсната връзка, като автоматично се свързва към 4G LTE/3G мрежата.

Бекъп рутерът DWR-116 вече се продава в България. Препоръчителната цена за крайни клиенти е 89 лв., съобщиха от представителството на D-Link у нас.

<!–

–>

Source Article from http://technews.bg/article-69538.html

Преносима батерия зарежда бързо мобилни джаджи

PC500 може да отдава 2,1 ампера ток за бързо зареждане на мобилни устройства

PC500 може да отдава 2,1 ампера ток за бързо зареждане на мобилни устройства

Тайванският производител ADATA обнови гамата си външни захранвания за мобилни устройства с модела Choice Series PC500. Преносимата батерия се явява полезен аксесоар към жадните за ток съвременни смартфони и таблети.

PC500 е снабден с литиево-полимерна батерия с внушителния капацитет от 5000 mAh. Устройството може да отдава 2,1 ампера ток за бързо зареждане на мобилна джаджа.

Освен това PC500 разполага с вградени функции като автоматично изключване, защита от свърхзаряд/разряд, защита от късо съединение, токова защита и защита от пренапрежение, защита от прегряване.

Визуално, външното зарядно устройство PC500 е решено в розово и тюркоазено-синьо, с флорални мотиви. LED индикатор показва нивото на заряда. В комплекта е включен и калъф от изкуствена кожа, както и дълъг USB кабел за зареждане.

<!–

–>

Source Article from http://technews.bg/article-69534.html

Лаборатория Касперски под заплаха от санкции в САЩ

Бизнесът на Евгений Касперски може да пострада сериозно, заради санкциите на САЩ срещу Русия (снимка: Wikipedia)

Бизнесът на Евгений Касперски може да пострада сериозно, заради санкциите на САЩ срещу Русия (снимка: Wikipedia)

Антивирусният разработчик Лаборатория Касперски попадна в списъка на застрашените от санкции в САЩ руски високотехнологични компании. В публикация на ZDNet фигурират още компаниите Nginx, Parallaels, Acronis и Veeam Software – всички те са под угроза да загубят американски клиенти заради анексирането на Крим от Русия и подозрения, че са свързани със специалните служби.

Продуктите на Касперски и останалите руски ИТ компании имат сериозно присъствие на американския пазар. По данни на IDC за миналата година, антивирусният разработчик държи 13% от световния пазар на софтуер за защита на информацията в компаниите.

През юли 2012 г. обаче американското издание Wired излезе с информация, че Евгений Касперски, основател на Лаборатория Касперски, е „агент на Кремъл” и тясно свързан с руските специални служби, припомня CNews.ru.

Подобни подозрения, основателни или не, могат да затворят американския пазар за Лаборатория Касперски. По същите съображения от достъп до корпоративния пазар в САЩ беше лишена китайската компания Huawei – един от водещите доставчици на телекомуникационно оборудване.

В черния списък на ZDNet с руски ИТ компании попада и Nginx – разработчик на едноименния уеб сървър. Софтуерът на Nginx се ползва от редица големи американски компании, вкл. Facebook и нейната придобивка Instagram, облачното хранилище Dropbox, сайтът за пазаруване с отстъпки Groupon, видеоуслугата Netflix и др.

<!–

–>

Source Article from http://technews.bg/article-69520.html