Брюксел приканва да научим програмирането

В близко бъдеще за много работни места ще са необходими основни умения по програмиране

В близко бъдеще за много работни места ще са необходими основни умения по програмиране

В очакване на Европейската седмица на програмирането (Code Week), която ще се проведе от 11 до 17 октомври тази година, ЕК обърна внимание на няколко начина, по които всеки може да се научи да програмира още през лятото.

От 11 до 15 август в Кеерику, Естония ще се обучават деца на възраст от 9 до 14 години по езици Scratch и Kodu, както и да програмират роботи. На лагер в Будапеща по същото време ще се проведе курс по роботика по модела „обучение на обучаващите”, а в Будайорш вече текат седмични летни курсове по програмиране за деца на възраст от 8 до 15 години.

Изборът за експресно обучение по програмиране в страните от ЕС е доста голям. През август в Лил се организират два кръжока по езика Scratch за деца от 8 до 12 години. Дюселдорф също ще бъде домакин на обучение за деца на възраст от 4 до 9 години, които ще придобият основни умения по програмиране заедно с родителите си.

Предвидени са също онлайн обучения по програмиране – интерактивно и безплатно – чрез инициативи като Codecademy, Code School, Code.org и др.

В близко бъдеще за много работни места ще са необходими основни умения по програмиране. Над 90% от професиите днес изискват известни компютърни умения, отбелязва Европейската комисия.

Броят на завършилите компютърни науки обаче не се увеличава със същите темпове като търсенето на съответните умения. В резултат от това много свободни работни места в сферата на ИКТ остават незаети въпреки високото равнище на безработица в Европа.

Ако не бъде намерено решение на този проблем на европейско и национално равнище, можем да бъдем изправени пред недостиг от 900 000 компютърни специалисти до 2020 г., алармират от Брюксел.

Делът на жените, избиращи кариера в областта на технологиите, също е тревожно нисък. Програмирането е начин за привличане на момичета към подобна кариера, смятат инициаторите на Европейската седмица на програмирането.

<!–

–>

Source Article from http://technews.bg/article-72733.html