НСЦРЛП развива електронна администрация

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти внедрява съвременна административна ИС

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти внедрява съвременна административна ИС

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти модернизира администрацията си в услуга на гражданите и бизнеса.

Проектът се изпълнява с безвъзмездна финансова помощ от близо 579 хиляди лева по ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Основната цел е изграждане на ефективна, ориентирана към потребителите администрация, чрез развитие на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса, осигурени по различни електронни канали за достъп, съобщиха от Смарт Бизнес Къмпани.

Проектът предвижда значително подобряване на административните процеси в държавния орган. С неговото изпълнение ще се постигне осезаемо облекчаване на бизнеса и гражданите при заявяване, вкл. по електронен път (за бизнеса), и предоставяне достъп до електронни регистри и услуги (за бизнеса и гражданите). Едновременно с това ще се осигури прозрачно управление, повишаване скоростта на обработка и качеството на предоставяната информация.

Сред специфичните цели на проекта са пълно електронизиране на вътрешноведомствената комуникация чрез въвеждане на Административна-информационна система и разработване на оптимизиран модел на административните процеси, позволяващ електронизиране на Позитивния лекарствен списък и регистрите на НСЦРЛП.

От полза за обществото ще бъдат подобреното обслужване и повишената информираност чрез изграждане на публични регистри и внедряване на удобни за потребителя електронни услуги, достъпни по различни електронни канали за достъп.

Проектът е в подкрепа на изпълнението на стратегията на правителството за електронно управление и изграждане на модерна администрация в здравеопазването, ориентирана „с лице към хората”.

<!–

–>

Source Article from http://technews.bg/article-74335.html