Аудиторията на интернет превиши 3 милиарда

90% от хората без достъп до интернет живеят в развиващите се страни, по данни на ITU

90% от хората без достъп до интернет живеят в развиващите се страни

Броят на интернет потребителите в световен мащаб превиши 3 милиарда, по последни данни на Международния съюз по далекосъобщения (ITU).

През настоящата година уеб аудиторията бележи ръст от 6,6% – съответно 3,3% в развитите страни и 8,7% в развиващия се свят.

За последните пет години (2009-2014 г.) броят на интернет потребителите в развиващите се страни се е удвоил. Две трети от хората с достъп до интернет живеят в развитите държави, сочат данните.

От друга страна, от всички 4,3 млрд. души, които все още не ползват интернет, 90% живеят в развиващите се региони. Нещо повече, в 42-те най-слабо развити страни с население 2,5 млрд. души ИКТ все още остават недостъпни.

Към края на годината почти 44% от домакинствата по целия свят ще имат достъп до интернет, докато през 2013 г. този показател беше 40%, а през 2010 г. – 30%.

В развитите страни достъп до интернет имат 78% от домакинствата, а в развиващите се – само 31%, сочи статистиката. В 48-те държави, считани от ООН за най-слабо развити, само 5% от домакинствата са свързани към мрежата.

Същевременно, цените за широколентова връзка продължават да падат. В периода от 2008 до 2013 г. цената на фиксираните ШЛ услуги е намаляла със 70%, а базовата скорост се е увеличила от 256 Kbps до 1 Mbps.

<!–

–>

Source Article from http://technews.bg/article-76584.html