ИКТ се превръщат от поддържаща в бизнес-функция

„ИТ директорите вече имат място в борда на директорите”, каза Шербан Зирнован, Dell, мениджър корпоративни решения в Dell

„ИТ директорите вече имат място в борда на директорите!”, казва Шербан Зирнован, мениджър корпоративни решения в Dell за Централна и Източна Европа

Информационните инфраструктури в организациите вече не са поддържащи системи, а ключови фактори за осъществяване на основната дейност. Хетерогенните системи, виртуализацията и облачните технологии правят все по-интензивна и по-тясна връзката между създателите на технологиите и техните потребители. Това обаче не предполага установяване на директна връзка между клиенти и производители. Напротив – процесът прави ключова ролята на интеграторите – технологичните фирми, които „стоят” между доставчиците и потребителските организации, проектирайки сложните ИКТ инфраструктури.

„ИТ директорите вече не са изолирано звено в бизнеса. Това не са отделите по поддръжка, за които се сещаме само тогава, когато ни се развали работният компютър. Те имат своето важно място в реализирането на същинския бизнес”, разказа Шербан Зирнован, мениджър корпоративни решения в Dell за Централна и Източна Европа, по време на изложението Dell Solutions Tour 2015, което се състоя на 12 май в Букурещ. „ИТ директорите вече имат място в борда на директорите. Те участват във вземането на решения! Те са активна страна в определянето на стратегиите на компаниите”.

ИКТ стават бизнес-функция

Най-осезаема е промяната при организациите, които реализират дейността си все повече с помощта на интернет-технологиите – такива като електронните магазини за техника. По-активните от тях дори провеждат кампании от типа „черен петък” с големи разпродажби при много ниски цени и огромни обеми от поръчки. За подобни бизнеси технологията е не поддържаща, а основна в реализацията на продукцията.

„Иначе казано ИКТ системите от чисто технологична функция преминават към бизнес-функция”, посочи Зирнован. „От критично значение за фирмите става това да имат платформа, която може да поема и обработва всички поръчки, които получават, за кратко време. Ето как технологиите стават решаващи за правенето на бизнеса”.

Интеграторите – по-важни от всякога

Подобна роля на ИКТ става възможна благодарение на съвременните технологии за присъствие онлайн, виртуализация, реализация на бизнес „в облака”. Зад атрактивните понятия стоят сложни технологии – не само хардуер, но софтуер за виртуализация, специализирани приложения, системи за бизнес-анализи, платформи за мониторинг в реално време… ИКТ са вече сложни хетерогенни мрежи, в които има много и различни продукти, архитектури, платформи. Все повече за поддържането им е нужна огромна експертиза – за да могат вътрешните ИКТ отдели да проектират и управляват тези сложни технологични среди.

Поражда се тенденцията „тази сложност да се изнася навън, към вендора”. Чисто икономически става неоправдано всяка отделна организация да поддържа огромен екип от разнообразни ИТ специалисти с множество специализации. По-рационално е „аутсорсването” на технологичната експертиза.

„Тук идва ролята на ИТ вендора: той поема все по-голяма част от проектирането и поддържането. Наблюдава се сближаване между клиентите и вендорите”, казва Зирнован. Самите доставчици работят заедно по проектирането на цялостни системи – така например Dell има множество партньорства с фирми като Microsoft, VMware, Oracle и други, съвместно с които разработва „комплекти” от сървърни системи, решения за виртуализация, облачни платформи и т.н., допълни Зирнован.

„Все повече организации предпочитат да работят с партньорите-интегратори, които са в състояние не само да изпълнят определен инфраструктурен или специфичен проект, но и да създадат по-широко партньорство за много повече от едно приложение – партньорство за създаването на цялостни системи с голямо влияние върху бизнес-резултатите”, посочи мениджърът от Dell. По думите му, компанията няма намерение да работи директно с клиенти и в бъдеще нейните местни партньори ще имат все по-значима роля във връзката с потребителските организации.

<!–

–>

Source Article from http://technews.bg/article-81322.html