Данните от градските видео-камери са лесно уязвими

Некодираният видео-поток от градските камери дава възможност на престъпниците лесно да подменят реалната картина

Некодираният видео-поток от градските камери дава възможност на престъпниците лесно да подменят реалната картина

Камерите за видеонаблюдение, инсталирани на много места в градовете, могат лесно да се превърнат в инструмент за постигане на престъпни цели, алармира проучване на Лаборатория Касперски и американската ИТ компания Exigent Systems.

Създадени за нуждите на обществената сигурност, видеокамерите крият риск да заработят именно против своето предназначение, предупреждава изследването, направено в рамките на инициативата Securing Smart Cities – международен проект, който си поставя за цел да реши проблема с информационната сигурност в големите градове.

Предаването на потоците с видео-данни от градските камери се извършва по безжични мрежи от типа „mesh-network”, при които изображeнието от конкретна видеокамера постъпва не директно в полицейския участък, а се предава от един близък възел на мрежата в друг, докато достигне крайния пункт.

Несъмнено, подобен начин за предаване на данни в градски мащаб се явява най-оптималният в момента, но изследването установява редица уязвимости, които дават възможност на престъпници да извършват атаки по схемата „човек по средата” (man-in-the-middle).

Когато се включат към мрежата за предаване на данни, кибер-престъпниците могат лесно да манипулират видео-информацията за своите цели. Данните от видеокамерите обикновено се предават в некодиран вид, което позволява на престъпниците да подменят реалната картина с по-ранни записи и така да прикрият своите незаконни действия.

<!–

–>

Source Article from http://technews.bg/article-82373.html