Проучване: Бързият интернет увеличава доходите на семействата

По-бързият интернет осигурява достъп до услуги, които пряко влияят на доходите на семействата, установи проучване

По-бързият интернет осигурява достъп до услуги, които пряко влияят на доходите на семействата, установи проучване

Има ясно изразена зависимост между скоростта на широколентовия достъп (ШЛД) и доходите на домакинствата, установи проучване на Ericsson, консултантската компания Arthur D. Little и Технологичния университет Чалмърс, Швеция.

Изследването е имало за цел да измери икономическия ефект на микронивото на отделните домакинства при увеличаване на скоростта на ШЛД в страните от ОИСР (Организацията за икономическо сътрудничество и развитие) и БИК (Бразилия, Индия и Китай). Сравнението на показателите в различните държави сочи, че минималната скорост на ШЛД, при която се наблюдава увеличаване на доходите на семействата, варира – ако в региона ОИСР тя е 4 Mbps (мегабита в секунда), то в страните от БИК прагът е само 0,5 Mbps. Нивото на доходите в абсолютно изражение е по-високо в ОИСР.

Анализът на икономическите данни дава основание за следните изводи: при повишаване на скоростта на ШЛД от 4 Mbps до 8 Mbps в страните от ОИСР ръстът на доходите на семействата възлиза на 120 долара месечно; а при увеличаване от 0,5 Mbps до 4 Mbps доходите на домакинствата в БИК се покачват с 46 долара на месец.

Авторите на изследването посочват няколко причини за подобна зависимост между скоростта на достъпа до интернет и доходите. На първо място, високите скорости осигуряват достъп до съвременни услуги, които позволяват на хората да организират по-ефективно работното и личното си време. Второ, домашният ШЛД обезпечава ново, по-качествено ниво на обучение и търсене на информация, вкл. за свободни работни места.

Подчертава се също фактът, че наличието на ШЛД с висока скорост не води пряко до повишаване на доходите. Определящ фактор се явява активното използване на услуги, достъпът до които е възможен благодарение на по-високите скорости на интернет.

В хода на изследването са анализирани данни от 19 000 семейства в осем страни от ОИСР – Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Швеция, Япония и САЩ, както и в Бразилия, Индия и Китай. Оценката е извършена с отчитане на покупателната способност в различните държави.

<!–

–>

Source Article from http://technews.bg/article-58798.html