ЕС проправя пътя на Единен патентен съд

Вивиан Рединг увери, че вече се полагат основите за започване на работата на новия Единен патентен съд.

Вивиан Рединг заяви, че се полагат основите за работата на новия Единен патентен съд

Европейската комисия предложи днес да завърши правната рамка за общоевропейска патентна защита, като актуализира правилата на ЕС относно компетентността на съдилищата и признаването на съдебни решения (така наречения „Регламент Брюксел I”).

Промените ще проправят пътя пред специализиран европейски патентен съд — Единен патентен съд, който ще може да започне своята работа, след като бъде ратифицирано Споразумението относно единен патентен съд, и ще позволи на дружествата и изобретателите да защитават своите патенти.

Съдът ще има специализирана компетентност по патентни спорове, като се избягват многократните съдебни производства в максимум 28 различни национални съдилища. Това ще намали разходите и ще доведе до бързи решения относно валидността или нарушаването на патенти, което ще насърчи иновациите в Европа.

Предложението е част от пакет от мерки, по които неотдавна беше постигнато съгласие, за осигуряването на единна патентна защита в рамките на единния пазар. „При възникването на спор дружествата не трябва вече да предявяват искове пред няколко съдилища в различни страни”, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието.

Цифрите са достатъчно красноречиви: в Съединените щати през 2011 г. са били предоставени 224 000 патента, в Китай – 172 000, докато в Европа са били издадени само 62 000. Една от причините за тази разлика са прекомерните разходи и усложненията, свързани с получаване на патентна защита в рамките на единния пазар на ЕС.

Понастоящем тези, които искат да получат общоевропейска защита за своите изобретения, трябва да валидират европейските патенти във всички 28 държави – членки на ЕС. Патентопритежателят може да участва в множество съдебни производства в различни държави по един и същи спор. Това обаче ще се промени в близко бъдеще благодарение за споразумението за пакета за единния патент.

Единният патентен съд, който беше създаден по силата на споразумение, подписано на 19 февруари 2013 г., ще опрости процедурите и ще доведе до по-бързи решения, като вместо паралелни съдебни процеси в националните съдилища ще трябва да се води само едно съдебно дело пред специализирания съд.

Съдът ще може да издава решения относно валидността и нарушението на европейските и единните патенти за всички договарящи се държави, като по този начин се избягват паралелните производства и постановяването на различни решения по тях.

25 държави членки участват в тази единна патентна рамка, която е отворена за всички държави членки. Споразумението се основава на Регламента „Брюксел I” за определянето на международната компетентност на Единния патентен съд. Ето защо Комисията предлага регламента да бъде изменен.

Целта е да се внесе яснота как неговите правила относно компетентността ще се прилагат в контекста на Единния патентен съд, както и относно начина, по който правилата на регламента трябва да се прилагат в отношенията между държавите членки, които са страни по Споразумението относно единен патентен съд, и държавите членки, които не участват в него.

Предложението трябва да бъде одобрено от държавите членки и от Европейския парламент, преди да се превърне в закон. Освен това Комисията призовава държавите членки да ратифицират във възможно най-кратки срокове Споразумението относно единен патентен съд и съответно да приключат подготвителните работи за започване на работата на Съда, за да могат първите единни патенти да бъдат предоставени възможно най-рано.


Source Article from http://technews.bg/article-52741.html