Европейско признание за българската ИКТ индустрия

Петър Статев (вляво) беше избран за вицепрезидент на институт за телекомуникационни стандарти (ETSI)

Петър Статев (вляво) беше избран за вицепрезидент на институт за телекомуникационни стандарти (ETSI)

Българската ИКТ индустрия получи сериозно европейско признание. Петър Статев, председател на Управителния съвет на Фондация „Клъстер Информационни и Комуникационни Технологии”, беше избран за вицепрезидент на Европейския институт за телекомуникационни стандарти (ETSI).

Номинацията на Петър Статев беше представена от Европейската асоциация на занаятчиите, малките и средни предприятия (UEAPME) и издигната и подкрепена от Българската Асоциация на Софтуерните Компании (БАСКОМ), чрез Европейската асоциация на малките и средни предприятия в ИКТ сектора (PIN-SME).

25 години след основаването си, ETSI  е отговорна за създаването и регулирането на стандарти и правила в изключително широк кръг от технологии и приложни области. Моделът на работа и вземане на решения в ETSI e отворен, т.е. и не-членове на организацията могат да участват в заседанията на техническите комитети. Участието на МСП е уредено със специално препоръка на ЕК.

В института се разглеждат и вземат решения за стандарти и лицензионни политики в изключително важни сектори на цифровата икономика като: виртуализация на мрежи, качество и сигурност на услуги, предлагани чрез „облачни технологии”, информационна и кибер сигурност и др.

ETSI подкрепя диалога между водещи световни технологични компании и МСП и осигурява платформа за този диалог. Участието в работата на института чрез техническите комитети не само дава видимост за направленията на развитие на даден технологичен сектор, но и позволява на МСП да бъдат видени, да представят познанията и опита си пред технологичните лидери.

„На първо място искам да благодаря за доверието на фирмите от българската ИКТ индустрия и специално на БАСКОМ, които ме подкрепиха както в създаването на първите клъстери в България, така и в представянето на индустрията в Европа”, коментира Петър Статев.

„Мой дълг ще бъде да защитавам интересите на всички европейски малки и средни предприятия и ИКТ предприемачи в ETSI като използвам своите знания, опит и професионални контакти, както и да продължа позитивния диалог с представителите на лидерите в технологичното развитие. Оперативната съвместимост и стандартите са необходими за създаването на единния цифров пазар и са условия за развитие на малките и средни предприятия в Европа”, допълни той.

Петър Статев е съосновател и председател на УС на ИКТ Клъстер, както и настоящ председател на Българската асоциация на бизнес клъстерите. Но преди всичко той е успешен предприемач в сферата на ИКТ и председател на Съвета на директорите на Смартком България АД – най-иновативното българско предприятие според „Шестия български национален иновационен форум 2010”.

<!–

–>

Source Article from http://technews.bg/article-65078.html